تبلیغات
سامانه ایران صنعت - فهرست شرکتهای دارای صلاحیت پیمانکاری کشور

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 شرکت آبرسان نیروپاسخ سازمان برنامه و بودجه به نامه شرکت آبرسان نیروی غرب در خصوص شرکت های پیمانکاری که دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات می باشندی غرب در خصوص شرکت های پیمانکاری که دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات می باشند متن کامل مناقصه شرکت گاز :انجام عملیات اجرایی توزیع گاز و خط تغزیه فاز 2 مناقصه شرکت گاز :انجام عملیات اجرایی توزیع گاز و خط تغزیه فاز 2 متن کامل شرکت گاز :اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات باقیمانده سیویل ایستگاههای CGS بیستون و هرسین شرکت گاز :اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات باقیمانده سیویل ایستگاههای CGS بیستون و هرسین متن کامل اطلاع رسانی دوره آموزش ایمنی ششم و هفتم دی ماه اطلاع رسانی دوره آموزش ایمنی ششم و هفتم دی ماه متن کامل اعلام نحوه و چگونگی اختصاص قیر رایگان به پیمانکاران اعلام نحوه و چگونگی اختصاص قیر رایگان به پیمانکاران​ متن کامل برگزاری مناقصه مانیتورینگ 11 ایستگاه سی جی اس و 15 ایستگاه سی ان جی ​برگزاری مناقصه مانیتورینگ 11 ایستگاه سی جی اس و 15 ایستگاه سی ان جی متن کامل برگزاری مناقصه گازرسانی به چند روستای توابع کنگاور برگزاری مناقصه گازرسانی به چند روستای توابع کنگاور متن کامل جهت اطلاع پیمانکارانی که اسامی آنها به دستگاههای اجرایی ارسال گردیده است. جهت اطلاع پیمانکارانی که اسامی آنها به دستگاههای اجرایی ارسال گردیده است. متن کامل دعوتنامه و معرفی شرکتهای علاقمند به حضور در کنفرانس نظام مهندسی استان مازندران دعوتنامه و معرفی شرکتهای علاقمند به حضور در کنفرانس نظام مهندسی استان مازندران متن کامل معرفی دوره آموزشی انجمن ایمنی و بهداشت استان معرفی دوره آموزشی انجمن ایمنی و بهداشت استان متن کامل ​برگزاری اولین سمینار آموزش ایمنی ویژه مدیران صنعت احداث کشور ​برگزاری اولین سمینار آموزش ایمنی ویژه مدیران صنعت احداث کشور متن کامل مصوبه شورای فنی استان قزوین تمامی شرکت های دارای رتبه راه مصوبه شورای فنی استان قزوین تمامی شرکت های دارای رتبه راه متن کامل گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده قراردادها گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده قراردادها متن کامل آشنایی با تکالیف مودیان در موضوع مالیات بر عملکرد آشنایی با تکالیف مودیان در موضوع مالیات بر عملکرد متن کامل آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده سه ماهه اول بهار 1395 ​آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده سه ماهه اول بهار 1395 متن کامل ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور متن کامل تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران ​تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران متن کامل در خصوص حل مشکلات موجود در موضوع پیشوند "تکنولوژی "در مدارک تحصیلی و همچنین "نصاب معاملات دولتی سال 95" در خصوص حل مشکلات موجود در موضوع پیشوند "تکنولوژی "در مدارک تحصیلی و همچنین "نصاب معاملات دولتی سال 95" متن کامل صورتجلسه یکشنبه مورخ /3/23 در خصوص مشکلات پیمانکاران رشته نفت و گاز صورتجلسه یکشنبه مورخ /3/23 در خصوص مشکلات پیمانکاران رشته نفت و گاز متن کامل موضوع پرداخت هزینه حمل به قرارداد شرکت کوه سپید غرب موضوع پرداخت هزینه حمل به قرارداد شرکت کوه سپید غرب متن کامل مدیریت اجرایی و تحول سازمانی پیشرفته و معرفی کتاب مدیریت اجرایی و تحول سازمانی پیشرفته و معرفی کتاب متن کامل ​گزارش شورای ادواری کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران ​گزارش شورای ادواری کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران متن کامل تعلیق در پروژه های عمرانی مطابق ماده 49 شرایط عمومی پیمان ​تعلیق در پروژه های عمرانی مطابق ماده 49 شرایط عمومی پیمان متن کامل نقد ضوابط تشخیص صلاحیت پیمانکاران توسط گروه مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه مورخ /15 نقد ضوابط تشخیص صلاحیت پیمانکاران توسط گروه مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه مورخ /15 متن کامل مابه التفاوت جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پیمانهای سرجمع ​مابه التفاوت جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پیمانهای سرجمع متن کامل در خصوص قیمت های نرم افزارهای تکسا در شش ماهه اول سال 95 در خصوص قیمت های نرم افزارهای تکسا در شش ماهه اول سال 95 متن کامل در خصوص ارائه اسناد مناقصه توسط برخی دستگاههای اجرایی استانها در خصوص ارائه اسناد مناقصه توسط برخی دستگاههای اجرایی استانها متن کامل آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده سه ماهه چهارم (زمستان) سال 94 و پرداخت مالیات آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده سه ماهه چهارم (زمستان) سال 94 و پرداخت مالیات متن کامل آگهی فراخوان نخست مناقصه عمومی یک مرحله ای " تعمیر و تجهیز ساختمان فرمانداری قصر شیرین آگهی فراخوان نخست مناقصه عمومی یک مرحله ای " تعمیر و تجهیز ساختمان فرمانداری قصر شیرین متن کامل اطلاع رسانی در خصوص حمایت از محصولات گروه صنعتی آلافوم ​اطلاع رسانی در خصوص حمایت از محصولات گروه صنعتی آلافوم متن کامل مناقصه عمومی احداث پروژه ساخت مرکز داده و مجتمع ICT استان کرمانشاه آگهی مناقصه عمومی احداث پروژه ساخت مرکز داده و مجتمع ICT استان کرمانشاه متن کامل شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای متن کامل پیگیری بدهی وزارت راه و شهرسازی به شرکت های پیمانکاری پیگیری بدهی وزارت راه و شهرسازی به شرکت های پیمانکاری متن کامل دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل متن کامل دوره آموزش آشنایی مودیان مالیاتی با قوانین و مقررات ارزش افزوده دوره آموزش آشنایی مودیان مالیاتی با قوانین و مقررات ارزش افزوده متن کامل همایش ملی تحول در فرآیند ساخت و ساز _ مبحث دوم همایش ملی مورخ 20 و 21 بهمن ماه 94 با هدف آسیب شناسی فرآیند ساخت و ساز و بهبود آن در محل مرکز بین المللی همایشهای صدا وسیما متن کامل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه در خصوص مشاهده صلاحیت شرکتها در سامانه pmn متن کامل شركت خدمات مسافرتی و گردشگری شمیم سامان یزد تور بازدید از نمایشگاه ماشین آلات و مصالح ساختمانی ، راهسازی و معدن آلمان ( مونیخ ) متن کامل مناقصه شركت گاز استان كرمانشاه اجرای گازرسانی باقیمانده خط تغذیه و ایستگاههای شهرستان قصر شیرین متن کامل فهرست بها تجمیع شده پاسخ سازمان تامین اجتماعی در خصوص عدم شمول قراردادهای با فهرست بها تجمیعی به قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی دولت متن کامل استفاده از توان فنی و تجارب شرکتهای بومی برای پروژه های شبکه های فرعی در رودخانه های استان ​استفاده از توان فنی و تجارب شرکتهای بومی برای پروژه های شبکه های فرعی در رودخانه های استان متن کامل آگهی فراخوان عمومی اتحادیه مسکن کارگری استان کرمانشاه ​آگهی فراخوان عمومی اتحادیه مسکن کارگری استان کرمانشاه متن کامل درخواست بکارگیری شرکتهای بومی در پروژه اجرای شبکه های فرعی آبیاری داخلی مزارع اراضی واقع در محدوده طرح گرمسیری استان ​درخواست بکارگیری شرکتهای بومی در پروژه اجرای شبکه های فرعی آبیاری داخلی مزارع اراضی واقع در محدوده طرح گرمسیری استان متن کامل دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه ، ارزیابی کیفی و ارجاع کار دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه ، ارزیابی کیفی و ارجاع کار متن کامل نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه  متن کامل درخواست حضور پیمانکاران در پروژه های در حد ظرفیت پایه پنج درخواست حضور پیمانکاران در پروژه های در حد ظرفیت پایه پنج متن کامل شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394 ​شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال متن کامل ​اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا متن کامل اظهار نظر در خصوص اصول اخلاق حرفه ای و شئون مهندسی اظهار نظر در خصوص اصول اخلاق حرفه ای و شئون مهندسی متن کامل تصویر جوابیه شمارهرئیس امور نظام فنی و اجرایی معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی در خصوص "نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر " ​ رئیس امور نظام فنی و اجرایی معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی در خصوص "نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر " متن کامل تصویر جوابیه شماره مورخ /رئیس امور نظام فنی و اجرایی معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی در خصوص "پیمانکاران شرکت توزیع برق