تبلیغات
سامانه ایران صنعت - فهرست شرکتهای وارد کننده لوازم آرایشی کشور

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 تجهیزات و ملزومات پزشکی آرایشی و بهداشتی طبیعی سنتیمستندات علمی محصولات فرایند شده آرایشی و بهداشتی وارداتی تدوین گردیده است. دامنه کاربرد این دستورالعمل اجرایی برای انجام بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات فرایند شده آرایشی و بهداشتی وارداتی توسط کارشناسان اداره آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد. مسئولیت اجرایی مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده اداره آرایشی و بهداشتی بوده و نظارت بر حسن انجام آن بر عهده رئیس اداره آرایشی و بهداشتی است. مدارك موردنیاز جهت بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات آرایشی و بهداشتی مدارک به شرح ذیل ارائه گردد: ۱.درخواست کتبی وارد کننده تایپ شده در سر برگ شرکت و با مهر و امضا مدیر عامل( آدرس، شماره تلفن و نمابرقید شده باشد) ۲. چک لیست تکمیل شده درخواست بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات فرایند شده آرایشی و بهداشتی وارداتی (CH/F-۰۰۳) ۳. تصویر تاییدیه شرایط فنی و بهداشتی کارخانه تولید کننده، صادره توسط این اداره کل. ۴. تصویر گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی معتبر صادره توسط وزارت بازرگانی ۵. تصویر گواهی فروش آزاد محصول در کشور مبدا با همان ویژگی و علامت تجاری محصولات وارداتی با تایید مقام ذیصلاح دولتی وسفارت جمهوری اسلامی ایران وهمچنین اداره كنسولی وزارت امور خارجه ۶. فرم تکمیل شده فهرست محصولات فرایند شده آرایشی و بهداشتی وارداتی(CH/F-۰۵۲) ۷. اصل مشخصات کامل کلیه محصولات وارداتی شامل فرمولاسیون ( نام ودرصد مواد متشکله)، ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی در سر برگ شرکت تولید کننده و یا صاحب نام تجاری با مهر و امضا که باید مطابق بند ۶ شماره گذاری شده وبه ترتیب ، پیوست مدارک گردد. تبصره ۱: ویژگیهای فیزیکی،شیمیایی و میکروبی در این مرحله باید بطور کلی Specificationاعلام شده باشد و آنالیزهای مربوط به بچ وارداتی در هر مرحله ورود باید در شرکت نگهداری و در صورت درخواست اداره کل ارائه گردد. تبصره ۲: مشخصات محصولاتی که دارای استاندارد اجباری واردات می باشند باید با استاندارد مربوطه مطابقت داشته باشند.(CH/F-۰۵۴) ۸. طرح برچسب فارسی نویس در دونسخه شامل موارد ذیل: نام محصول به فارسی نام کارخانه و کشور تولید کننده تاریخ تولید تاریخ انقضا سری ساخت طریقه مصرف (در صورت لزوم) احتیاط و هشدارها (درصورت لزوم) شماره پروانه بهداشتی / شماره مجوز بهداشتی ورود نام شرکت وارد کننده (مطابق با گواهی فعالیت نمایندگی و اساسنامه شرکت) تبصره ۳: طرح برچسب باید در سر برگ شرکت وارد کننده طراحی و ارائه شود. ۹. تعهد نامه محضری تقبل مسئولیت محصولات فرایند شده وارداتی آرایشی و بهداشتی (CH/F-۰۰۶) ۱۰. یک عدد نمونه از هر یک از محصولات وارداتی مطابق با فرمولاسیون ارائه شده ، دست نخورده و مطابق بند ۶ شماره گذاری شده ۱۱. تصویر فیش واریز هزینه ثبت گروه محصول وارداتی با تائیدیه امور مالی CH/F-۰۳۶)) ۱۲. تصویر پروانه مسئول فنی صادره توسط این اداره کل. تبصره ۴: مدارک بندهای ۷و۵ باید به زبان انگلیسی باشند در غیر این صورت متن ترجمه شده به زبان انگلیسی یا فارسی توسط دارالترجمه رسمی ارائه گردد. تبصره ۵: مدارک بند ۷ ونمونه های ارائه شده باید با محموله های آتی مطابقت داشته باشند. تبصره ۶: کلیه مدارک باید توسط مسئول فنی تائید گردند. پیوستها ۱. چک لیست بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات فرایند شده وارداتی آرایشی و بهداشتی (CH/F-۰۰۳) ۲. فرم فهرست محصولات فرایند شده آرایشی وبهداشتی وارداتی (CH/F-۰۵۲) ۳. فهرست محصولات مشمول استاندارد اجباری واردات (CH/F-۰۵۴) ۴. فرم تعهدنامه محضری تقبل مسئولیت محصولات فرایند شده وارداتی آرایشی و بهداشتی (CH/F-۰۰۶) ۵. گروه بندی محصولات فرآیند شده آرایشی وبهداشتی(CH/F-۰۳۶) ۲- چك لیست بررسی مدارك و مستندات علمی كالاهای فرآیند آرایشی و بهداشتی برای مدارك شماره تلفن: شركت/ نام ونام خانوادگی: ۱) مشخصات درخواست کننده : نماینده پیگیری کننده (مسئول فنی) نمابر: آدرس پستی: كشور تولید كننده: كارخانه تولید كننده: ۲) مشخصات كالا نام تجارتی كالا / كالاها : گروه محصولات وارداتی : توضیحات كارشناس تحویل گیرنده متقاضی ۳- مدارک ضمیمه خیر بلی خیر بلی خیر بلی ۱-۳(درخواست کتبی وارد کننده خیر بلی خیر بلی خیر بلی ۲-۳)تصویر تائیدیه شرایط فنی و بهداشتی صادره از این اداره كل خیر بلی خیر بلی خیر بلی ۳-۳)تصویر گواهی فعالیت نمایندگی معتبر خیر خیر بلی بلی خیر خیر بلی بلی خیر خیر بلی بلی ۴-۳) تصویر گواهی فروش آزاد کالا ۵-۳)فرم تکمیل شده فهرست محصولات فرایند شده وارداتی آرایشی و بهداشتی خیر بلی خیر بلی خیر بلی ۶-۳)مشخصات محصولات شامل فرمولاسیون ، ویژگیهای فیزیکی شیمیایی و میکروبی خیر بلی خیر بلی خیر بلی ۷-۳) طرح برچسب پیشنهادی (۲ سری ) خیر بلی خیر بلی خیر بلی ۸-۳)نمونه از هریک از محصولات خیر بلی خیر بلی خیر بلی ۳-۹)تعهد نامه محضری تقبل مسئولیت محصولات فرایند شده خیر خیر بلی بلی خیر خیر بلی بلی خیر خیر بلی بلی ۱۰-۳) تصاویر فیش های واریزی گروه محصولات وارداتی ۱۱-۳)تصویر پروانه مسئول فنی كلیه موارد فوق در......... برگ تحویل و مورد تأیید اینجانب .............................. مدیر عامل/ مسئول فنی شركت ....................... بوده و تمام مسئولیت و تبعات حقوقی ناشی از ارائه اطلاعات و مدارك ناقص و غلط را به صورت كامل می پذیرم تاریخ : مهر و امضاء: چك لیست بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات فرایند شده وارداتی آرایشی وبهداشتی CH/F-۰۰۳ كد مدرك: تاریخ صدور: بازنگری: ۰۱ تاریخ بازنگری: ۱۷/۶/۸۸ نظریه متصدی دریافت مدارك در دبیرخانه: بررسی اولیه اداره آرایشی و بهداشتی: تاریخ و ساعت روئیت مدارك: تعداد اوراق: برگ تاریخ دریافت مدارك: با توجه به بررسی اولیه نوع مدارك تحویلی از سوی وارد كننده تكمیل است ناقص است ردیف ذكر شود : امضاء: موارد فوق بدون توجه به مفاد و مندرجات مدارك ارائه شده از سوی وارد كننده و با درج مهر مربوطه بر روی كلیه اوراق تحویل دبیرخانه اداره كل نظارت بر موادغذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی گردید. امضاء: تهیه كننده : تاریخ: تایید كننده: تاریخ: تصویب كننده: تاریخ: ۳- فرم فهرست محصولات وارداتی فرم فهرست محصولات فرایند شده آرایشی وبهداشتی وارداتی CH/F-۰۵۲ كد مدرك : تاریخ بازنگری: نام كارخانه تولید كننده تایید كننده: تاریخ: تصویب كننده: تاریخ: ۴- تعهد نامه تعهد نامه تقبل مسئولیت واردات كالاهای فرایند شده آرایشی و بهداشتی كد مدرك : CH/F-۰۰۶ تاریخ صدور: بازنگری: تاریخ بازنگری: اینجانب مدیر عامل شركت به آدرس با گواهی فعالیت نمایندگی به شماره مورخ دارای نمایندگی از كارخانه تولید كننده كشور تولید كننده محصولات آرایشی/ بهداشتی/سلولزی /سموم مجاز خانگی با نام تجاری متعهد می‌گردم، كلیه مسئولیتهای مربوط به كالاهای وارداتی تحت نمایندگی را در زمینه‌های ذیل عهده‌دار باشم: واردات كالا، مطابق ضوابط اعلام شده از سوی اداره كل نظارت بر مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی. مسئولیت تقبل اصالت و سلامت محموله وارداتی در كلیه مراحل. مطابقت كالاهای وارداتی تحت نمایندگی با مشخصات كشور مبدأ و مورد تأیید اداره كل نظارت بر مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی. عرضه و توزیع كلیه محصولات و اقلام وارداتی تحت نمایندگی پس از اخذ پروانه ورود و با درج مشخصات فارسی مورد تأیید اداره كل نظارت بر مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی طبق ضابطه اعلام شده. فارسی نویس كردن محصولات بر اساس بر چسب تأیید شده در این اداره كل از مبدا پس از صدور پروانه های بهداشتی. مسئولیت اطلاع‌رسانی در خصوص ورود و یا عرضه غیر قانونی و بدون درج مشخصات فارسی اقلامی كه نمایندگی آنها را بعهده دارم در صورت مشاهده. مسئولیت پیگیری و پاسخگوئی به شكایات و جبران خسارات كالاهای تحت نمایندگی خود در صورت اعلام مراجع ذیصلاح. مرجوع یا معدوم نمودن محموله‌های تحت نمایندگی خود كه از سوی آن اداره كل مورد تأیید نباشد. بدیهی است چنانچه خلاف تعهدات فوق عمل گردد امضاء كننده هیچگونه اعتراضی نسبت به لغو پروانه واردات كالا و ارسال پرونده به مراجع ذیصلاح قضائی را نخواهم داشت. آدرس انبار: نام و نام خانوادگی مهر و امضاء وتاریخ تهیه كننده : تاریخ: تایید كننده : تاریخ: تصویب كننده: تاریخ: (این گواهی باید دارای تائیدیه محضری باشد) Browse by Audience [رشد تولید تجهیزات پزشکی/کاهش قیمت تجهیزات پزشکی در دولت تدبیر و امید ] [سیاست بر چابکی، شفافیت و تسریع در امور بنا نهاده شده است/تشریح تفویض و برونسپاری امور محوله و وظایف اجرایی به دانشگاهها ] [رقابت شرکت های تجهیزات پزشکی با رتبه بندی کالاها/تبادل اطلاعات جهانی در پیشبرد اهداف ] [کارنامه موفق وزارت بهداشت در تحقق اقتصاد مقاومتی/امیدواری به تولید ٩٠درصدی تجهیزات پزشكی بیمارستانها توسط شركتهای داخلی ] [تبلیغ و فروش محصولات ماهواره ای جرم است/ سیاستگذاریهای مثبت، محصولات ماهواره ای را از رونق انداخت ] [توزیع داروی مخدر در دارو خانه های با امکانات ویژه انجام می شود ]